Op Bookstore Day vieren we de boekhandel met speciale uitgaven en optredens

Waanders in de Broeren

PROGRAMMA

10.30 - 12.00 Koekieboekiemonster
de speciale koekieboekiemonster kleurplaat kleuren en koekjes versieren. 

13.00 - 14.00 Marit Brugman 
Marit Brugman, auteur van Friet in de kliniek, signeert. 

15.00 Lezing Kester Freriks
Natuur- en vogelschrijver Kester Freriks komt een lezing geven bij ons. Freriks neemt u mee op een vogelreis met zeldzame soorten en dwaalgasten. Aan de hand van prachtig historisch beeldmateriaal van bijzondere vogels en hun trekroutes vertelt hij over de wereldwijde reizen die vogels maken, met de Noordse Stern en Grutto als kampioenen. Aanleiding voor de lezing is het met lof ontvangen boek Het nieuwe vogels kijken. Tweehonderd en meer zeldzame vogelsoorten in de Lage Landen. Ter gelegenheid van de eerste IJsselbiennale schrijft Kester Freriks het wandelboek Langs de IJssel. Natuur en cultuur in de IJsselvallei. Hij geeft u een primeur van het boek.

Waanders in de Broeren

Achter de Broeren 1
8011VA  Zwolle
www.waandersindebroeren.nl